MISS THING

Dit ontwikkeltraject werd mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. Ook de  Gemeente Nijmegen droeg bij.

 Evenals het Mondriaan Fonds, dat bijdroeg aan het honorarium van de kunstenaars middels het experimenteerreglement.